Konkurs im. Stanisława Staszica

Laureaci VIII edycji Konkursu im. Stanisława Staszica za 2011/2012 r.

2023-04-13T14:01:12+02:002015-02-18|

I kategoria WYBITNE PRZEDSIĘWZIĘCIE REGIONU PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKIi

I MIEJSCE - STATUETKA – Pracownia Architektoniczna Lech Wojtasik
Za stworzenie projektu systemu budowy energooszczędnych budynków z zerową emisją dwutlenku węgla oraz propagowanie zasad poszanowania środowiska naturalnego.

WYRÓŻNIENIE – Marina w Drawsku
Za realizację inwestycji w ramach projektu ,,Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski – Budowa Przystani Wodnych na rzece Noteć”, za działania na rzecz rozwoju turystyki z poszanowaniem środowiska naturalnego...

Laureaci VII edycji Konkursu im. Stanisława Staszica za 2010/2011 r.

2023-04-13T14:01:12+02:002015-02-17|

I kategoria WYBITNE PRZEDSIĘWZIĘCIE REGIONU PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI

I MIEJSCE - STATUETKA - Uniwersytet im Adama Mickiewicza Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile
Za inwestycję w Pile umożliwiającą studiowanie na kierunku wykorzystania i ochrony hydrosfery, odpowiadającym na potrzeby regionu północnej Wielkopolski, przy zapewnieniu najwyższych standardów nauki...

Laureaci VI edycji Konkursu im. Stanisława Staszica za 2009/2010 r.

2023-04-13T14:01:12+02:002015-02-16|

I kategoria WYBITNE PRZEDSIĘWZIĘCIE REGIONU PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI

I MIEJSCE - STATUETKA - Starostwo Powiatu Pilskiego
Za odważną decyzję o przejęciu lotniska, dzięki której samorząd stał się właścicielem majątku, wykorzystanie którego jest ogromną szansą dla całej Północnej Wielkopolski...

Laureaci V edycji Konkursu im. Stanisława Staszica za 2008/2009 r.

2023-04-13T14:01:12+02:002015-02-15|

I kategoria WYBITNE PRZEDSIĘWZIĘCIE REGIONU PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI

I MIEJSCE - STATUETKA - Urząd Miasta Piły
Za najwyższy w historii poziom inwestycji, które w czasie kryzysu wspierają działalność przedsiębiorców w regionie.

I MIEJSCE - STATUETKA - Starostwo Powiatu Pilskiego
Za najwyższy w historii poziom inwestycji, które w czasie kryzysu wspierają działalność przedsiębiorców w regionie.

Laureaci IV edycji Konkursu im. Stanisława Staszica za 2007 r.

2023-04-13T14:01:12+02:002015-02-14|

I kategoria WYBITNE PRZEDSIĘWZIĘCIE REGIONU PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI

I MIEJSCE - STATUETKA – ARS MEDICAL Sp. z o.o. Piła
Za znaczące inwestycje związane z wykupem budynku, jego modernizacją i wyposażeniem w nowoczesny sprzęt i technologie medyczne.

WYRÓŻNIENIE - Centrum Zaawansowanych Technologii Elektroniczno-Informatycznych PWSZ Piła.
Powstanie Centrum umozliwiło prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii i innowacyjności do gospodarki regionu...

Laureaci III edycji Konkursu im. Stanisława Staszica za 2006 r.

2023-04-13T14:01:12+02:002015-02-13|

Laureaci III edycji Konkursu im. Stanisława Staszica za 2006 r.

I kategoria WYBITNE PRZEDSIĘWZIĘCIE REGIONU PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI

I MIEJSCE - STATUETKA – Centrum Logistyki Piła Sp. z o.o.

WYRÓŻNIENIE - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich
Za realizacje projektu FAKIR.

WYRÓŻNIENIE - AGRO-DANMIS Sp. z o.o....

Laureaci II edycji Konkursu im. Stanisława Staszica za 2005 r.

2023-04-13T14:01:12+02:002015-02-12|

I kategoria WYBITNE PRZEDSIĘWZIĘCIE GOSPODARCZE REGIONU

WYRÓŻNIENIE - Spółka Wodno-Ściekowa GWDA sp. z o.o.
Za zmodernizowanie oczyszczalni ścieków i poprawę parametrów odprowadzanych ścieków oraz rozbudowę kompostowni.

WYRÓŻNIENIE - Gmina Miasto Złotów
Za wybudowanie pływalni krytej w Złotowie z kompleksem rekreacyjno-sportowym.