1. Otrzymanie certyfikatu przynależności do Izby nowej Firmy Członkowskiej;
 2. Bezpłatna kampania marketingowa Firmy:
  ▪Zamieszczenie logotypu Firmy na stronie internetowej www.igpw.pila.pl w Bazie Firm Członkowskich z możliwością przekierowania na www. Firmy;
  ▪post w mediach społecznościowych IGPW Piła (FB, LinkedIn) z logo Firmy po jej przystąpieniu do Izby;
 3. Możliwość nieodpłatnego udziału w wydarzeniach organizowanych przez IGPW w Pile (m.in. konkurs gospodarczy im. Stanisława Staszica, seminaria informacyjne, webinaria, spotkania z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej i wiele innych);
 4. Networking z Firmami Członkowskimi Izby w ramach wydarzeń organizowanych przez IGPW:
  ▪śniadania biznesowe organizowane w trzeci piątek miesiąca w Hotelu Gromada;
  ▪spotkanie „bez krawata” organizowane w pierwszy wtorek miesiąca w Klubie Scena;
  ▪„Biznes Kontakt” subregionalny projekt sieciujący ze sobą trzy stowarzyszenia samorządu gospodarczego, to doskonały sposób na osiągnięcie efektu synergii,
  ▪„Izba na Szpilkach” projekt dedykowany wyłącznie dla kobiet biznesu,
  ▪wyjazdy integracyjne;
 5. Możliwość odwołania się do faktu przynależności do Izby w kontaktach gospodarczych oraz posługiwanie się logotypem IGPW i dedykowanymi kreacjami graficznymi poświadczającymi członkostwo na stronie www. Firmy, w materiałach promocyjnych Firmy itp. (po konsultacji z biurem IGPW);
 6. Wsparcie wizerunkowe i promocyjne IGPW bezpłatnych wydarzeń organizowanych przez Firmę, w tym objęcie wydarzenia patronatem;
 7. Możliwość otrzymania referencji dotyczących współpracy z Izbą, a także wsparcie Izby w staraniach Firmy w konkursach promujących przedsiębiorczość poprzez wystawienie opinii/rekomendacji lub dokonanie zgłoszenia, jeśli formalnie Izba jest uprawnioną do tego organizacją, zgodne z doświadczeniem przedsiębiorcy;
 8. Możliwość korzystania z usług bazy mailingowej, strony internetowej oraz social mediach;
  Zapraszamy do skorzystania z naszych ofert i możliwości promocji. Razem budujemy silną wspólnotę biznesową i wspieramy rozwój przedsiębiorczości w regionie północnej Wielkopolski.