I kategoria WYBITNE PRZEDSIĘWZIĘCIE REGIONU PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI

I MIEJSCE – STATUETKA – ARS MEDICAL Sp. z o.o. Piła
Za znaczące inwestycje związane z wykupem budynku, jego modernizacją i wyposażeniem w nowoczesny sprzęt i technologie medyczne.

WYRÓŻNIENIE – Centrum Zaawansowanych Technologii Elektroniczno-Informatycznych PWSZ Piła.
Powstanie Centrum umożliwiło prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii i innowacyjności do gospodarki regionu.

II kategoria PRODUKCJA

I MIEJSCE – STATUETKA – KOMAT  Mieczysław Kozłowski
Za produkcję wysokiej klasy mebli ze stali nierdzewnej dla gastronomii i zastosowanie nowoczesnych technologii produkcji oraz metod zarządzania.

WYRÓŻNIENIE – TERMETAL Glaner Sp. Jawna
Za wprowadzenie nowoczesnych technologii produkcji w cynkowaniu ogniowym, zgodnie ze standardami UE.

WYRÓŻNIENIE – Stadnina Koni w Dobrzyniewie
Za wprowadzenie nowych metod hodowli oraz technologii upraw polowych pozwalających na rozwijanie nowoczesnego rolnictwa na terenie województwa wielkopolskiego.

WYRÓŻNIENIE – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łobżenicy
Za działania zmierzające do unowocześnienia produkcji poprzez wprowadzanie nowych linii technologicznych podwyższających jakość produktów oraz nowych produktów.

III kategoria USŁUGA

I MIEJSCE – STATUETKA – Pil-Building Sp. z o.o.
Za wysoką dynamikę rozwoju, skuteczność w zarządzaniu, terminowość i wysoką jakość świadczonych usług, a także tworzenie rynku usług dla firm budowlanych z naszego regionu.

WYRÓŻNIENIE – Restauracja „Pomarańczowy Fortepian” PHU Katarzyna Subalska
Za pomysł, bogatą i różnorodną ofertę oraz wysoką jakość świadczonych usług gastronomicznych.

WYRÓŻNIENIE – AGROPLON Sp. z o.o.
Za interesującą i wszechstronną ofertę dla sektora rolnego i wysoki poziom świadczonych usług.

IV kategoria HANDEL

I MIEJSCE – STATUETKA – Przedsiębiorstwo Prywatne Handlowo-Usługowe „Petrol-Hawen”, Jerzy Zmyślony, Aleksandra Zmyślona
Za poszerzenie oferty asortymentowej produktów, usług, poprzez aktywne działania w zakresie inwestycji i wdrażania rozwiązań innowacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem i ochronie środowiska.

Wyróżnień nie przyznano.

V kategoria NAJBARDZIEJ POPULARNA OSOBA ŚRODOWISKA GOSPODARCZEGO PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI

I MIEJSCE – STATUETKA – Bogdan Rogala – Prezes Zarządu Philips Lighting Poland S.A.

WYRÓŻNIENIE – Jolanta Popławska – Prezes Zarządu Progress Sp. z o.o.

VI kategoria  NAJBARDZIEJ ROZPOZNAWALNA MARKA PRZEDSIĘBIORSTWA REGIONU PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI

I MIEJSCE – STATUETKA – Agencja Promocyjno-Handlowa „Mini Max” Sp. Jawna W.M.D.J. Ekiert
Za zbudowanie przez przedsiębiorców z naszego miasta jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek handlowych w naszym regionie oraz w swojej branzy w kraju.

WYRÓŻNIENIE – „HADES” Sp. z o.o.
Prowadzącej działalność usługowo-handlową w branży budowlanej, która osiągnęła sukces wypracowując bardzo dobry wizerunek firmy, wiarygodnej, skutecznie zarządzanej, powszechnie znanej w naszym mieście i regionie.

WYRÓŻNIENIE – Centrum Kształcenia „NAUKA”
Prowadzącego działalność w zakresie edukacji zawodowej dla młodzieży i dorosłych, bardzo dobrze rozpoznawalnej na rynku usług oświatowych.

VII kategoria NAJBARDZIEJ PRZYJAZNY BANK PRZEDSIĘBIORCOM W REGIONIE PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI

I MIEJSCE – STATUETKA – Bank Spółdzielczy w Łobżenicy

Wyróznień nie przyznano.

VIII kategoria NAGRODA HONOROWA

NAGRODA HONOROWA – Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plastwil”
Za dokonania gospodarcze w minionym 25-leciu, sukcesy gospodarcze i dynamikę rozwoju, wysokie standardy jakościowe, innowacyjność, a także za społeczną aktywność na rzecz lokalnego środowiska.

NAGRODA HONOROWA – Spółka Wodno-Ściekowa „GWDA” Sp. z o.o.
Za dynamiczny rozwój i wdrażanie nowoczesnych technologii, tworzenie własnych rozwiązań i patentów, wysokie standardy jakościowe, innowacyjność, stałe poszukiwanie „nisz rynkowych”.