Zgodnie z preambułą naszego statutu „Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą, promującą i działającą na rzecz swoich Członków i środowiska gospodarczego oraz reprezentującą je wobec władz samorządu terytorialnego, administracji rządowej i środków masowego przekazu”.
Naszym zadaniem jest reprezentowanie interesów i ochrona praw przedsiębiorców.
Naszym celem jest wspieranie przedsiębiorców w rozwiązywaniu problemów związanych z działalnością gospodarczą, a także dbanie o przestrzeganie prawa i dobrych praktyk w sferze biznesu.
Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski reprezentuje interesy różnych przedsiębiorców, branż czy sektorów gospodarki. Dzięki swojej pozycji i roli w dialogu z władzami, odpowiednio reagujemy na sytuacje gospodarcze w regionie, kraju i poza jego granicami.