Walne Zgromadzenie Izby jest najwyższą władzą w Izbie składającą się ze wszystkich Członków Izby, wytyczającą kierunki i zasady działania Izby.

Prezesi Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski
Grzegorz Marciniak
Grzegorz MarciniakPrezes Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski
Danuta Dobrzykowska- Müller Wiceprezes Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski
współpraca z urzędami, odpowiedzialność społeczna biznesu
Zbigniew RyczekWiceprezes Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski
współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego; ds. współpracy parlamentarzystami; pozostałymi urzędami; członek komisji statutowej; obszar spotkań nieformalnych; odpowiedzialność społeczna biznesu
Rada Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski
Anna Babij
Anna Babij
obszar spotkań nieformalnych; współpraca z urzędami; obszar współpracy nauki i biznesu
Iwona Kamińska-Lech
Iwona Kamińska-Lech
członkini komisji statutowej; obszar spotkań nieformalnych; współpraca z urzędami, obszar współpracy nauki i biznesu
Wioletta Żybort
Wioletta Żybort
współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego; ds. współpracy parlamentarzystami; pozostałymi urzędami, obszar współpracy nauki i biznesu
Krzysztof Kassner
Krzysztof Kassner
obszar spotkań nieformalnych, odpowiedzialność społeczna biznesu
Adam Olejarz
Adam Olejarz
współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego; ds. współpracy parlamentarzystami; pozostałymi urzędami; członek komisji statutowej
Mariusz Tomaszewski
Mariusz Tomaszewski
obszar współpracy nauki i biznesu; komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
Krzysztof Rauhut
Krzysztof Rauhut
współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego; ds. współpracy parlamentarzystami; pozostałymi urzędami; obszar współpracy nauki i biznesu, odpowiedzialność społeczna biznesu
Tomasz Toboła
Tomasz Toboła
współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego; ds. współpracy parlamentarzystami; pozostałymi urzędami; członek komisji statutowej
Członkowie Komisji Rewizyjnej Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski
 • Mariusz Bednarczyk
 • Agnieszka Ptaszyńska
 • Paulina Tomczak
 • Radosław Wesołowski
Członkowie Sądu Koleżeńskiego Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski
 • Piotr Toboła
 • Jarosław Kwiatkowski
 • Piotr Forszpaniak
 • Władysław Czarnecki
Członkowie Honorowi Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski
 • Krzysztof Horodecki
 • Adam Szejnfeld
 • Tadeusz Dardas
 • Piotr Toboła
 • Ryszard Bednarek
 • Jerzy Cerba
 • Jacek Winiarski