I kategoria WYBITNE PRZEDSIĘWZIĘCIE REGIONU PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI

I MIEJSCE – STATUETKA – Uniwersytet im Adama Mickiewicza Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile
Za inwestycję w Pile umożliwiającą studiowanie na kierunku wykorzystania i ochrony hydrosfery, odpowiadającym na potrzeby regionu północnej Wielkopolski, przy zapewnieniu najwyższych standardów nauki.

WYRÓŻNIENIE – Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich
Za realizację największego projektu ,, Ochrony Wód zlewni rzeki Noteć” dla dziewięciu gmin regionu północnej Wielkopolski w wysokości 25 mln Euro.
 

II kategoria PRODUKCJA

I MIEJSCE – STATUETKA – Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o.
Za najwyższy poziom Wielkopolskiej gospodarności i jakości oraz promocję północnej Wielkopolski dzięki zdobytym sukcesom i laurom uzyskanym w prestiżowych konkursach na szczeblu krajowym i międzynarodowym.
 

III kategoria USŁUGA

I MIEJSCE – STATUETKA – Restauracja Pomarańczowy Fortepian
Za najwyższy standard świadczonych usług, profesjonalizm i ciekawą formę realizacji usług gastronomicznych i kulturalnych.

WYRÓŻNIENIE – Centrum Kształcenia NAUKA Sp. z o. o.
Za zarządzanie placówką zapewniające szeroką ofertę kierunków kształcenia odpowiadającą na potrzeby lokalnej gospodarki i umożliwiającą zdobywanie użytecznych kompetencji.

WYRÓŻNIENIE – DEEP DIVER Krzysztof Trawiński
Za profesjonalną i innowacyjną realizację inwestycji tworzącą ofertę rekreacyjno- sportową, promującą walory turystyczne i przyrodnicze regionu północnej Wielkopolski.

WYRÓŻNIENIE – Laboratorium Usługowo Badawcze BIOCHEMIK Sp. zo.o. w Śmiłowie
Za dynamiczny rozwój firmy i najwyższą jakość świadczonych usług w zakresie chemii i mikrobiologii wspierające rozwój innych firm regionu.
 

IV kategoria HANDEL

I MIEJSCE – STATUETKA – SOKAL Sp. jawna
Za systematyczny rozwój firmy oraz tworzenie nowych palcówek przyjaznych klientom.

WYRÓŻNIENIE – Insefarm Sp. z o.o.
Za dynamiczny rozwój, wysoką jakość świadczonych usług w zakresie hodowli zwierząt.
 

V kategoria NAJBARDZIEJ POPULARNA OSOBA W REGIONIE PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI

I MIEJSCE – STATUETKA – Tomasz Bugajski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
Za wieloletnie działania na rzecz budowy tożsamości subregionu Północnej Wielkopolski oraz na rzecz rozwoju gospodarczego, w tym gospodarki innowacyjnej i klastrów.
 

VI kategoria NAJBARDZIEJ ROZPOZNAWALNA MARKA PRZEDSIĘBIORSTWA REGIONU PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI

I MIEJSCE – STATUETKA – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Czarnkowie
Za zbudowanie najbardziej rozpoznawalnej marki w swojej branży w regionie północnej Wielkopolski
 

VII kategoria NAJBARDZIEJ PRZYJAZNY BANK PRZEDSIĘBIORCOM W REGIONIE

Kapituła postanowiła nie przyznawać nagród
 

VIII Kategoria NAGRODA HONOROWA

STATUETKA HONOROWA – Wyższa Szkoła Biznesu w Pile
Za tworzenie innowacyjnych kierunków kształcenia, skuteczne pozyskiwanie środków unijnych oraz za 15-letnią działalność naukowo-dydaktyczną, która znacząco wpłynęła na rozwój gospodarczy północnej Wielkopolski.

STATUETKA HONOROWA – TERMOTECH Sp. z o.o.
Za dokonania gospodarcze w minionym 20-leciu, sukcesy gospodarcze, dynamikę rozwoju i wysoką jakość świadczonych usług oraz działalność na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.

WYRÓŻNIENIE – Władysław Pisarski
Za osobiste zaangażowanie i działalność na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.

WYRÓŻNIENIE – Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna GROMADA Hotel Gromada w Pile
Za bogatą i różnorodną ofertę usług branży gastronomiczno – hotelarskich spełniających standardy europejskie oraz wsparcie rozwoju branży i lokalnej gospodarki poprzez organizację sieci współpracy firm.