I kategoria WYBITNE PRZEDSIĘWZIĘCIE GOSPODARCZE REGIONU

WYRÓŻNIENIE – Spółka Wodno-Ściekowa GWDA sp. z o.o.
Za zmodernizowanie oczyszczalni ścieków i poprawę parametrów odprowadzanych ścieków oraz rozbudowę kompostowni.

WYRÓŻNIENIE – Gmina Miasto Złotów
Za wybudowanie pływalni krytej w Złotowie z kompleksem rekreacyjno-sportowym.

I miejsca i Statuetki nie przyznano w tej kategorii.

II kategoria PRODUKCJA

I MIEJSCE – STATUETKA – Karpol sp. z.o.o.
Za zwiększanie możliwości produkcyjnych poprzez inwestycje w sprzęt najnowszej generacji.

WYRÓŻNIENIE – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Czarnkowie
Za wprowadzanie na rynek nowych asortymentów wyrobów- ser smażony, śmietana 18% kulinarna.

WYRÓŻNIENIE – „Bochenek” s.c.   L.Stolarski i A.Stolarska
Za  ofertę pieczywa żytniego  o walorach zdrowotnych z nasionami lnu oleistego, owocami aronii.

III kategoria HANDEL

I MIEJSCE – STATUETKA – Autoryzowana Stacja Dealerska Toyota Tadeusz Ukleja
Za wysoki standard jakościowy oferty handlowej, serwisu i usług.

Wyróżnienia w tej kategorii nie przyznano.

IV kategoria USŁUGA

I MIEJSCE – STATUETKA – PRESCO sp. z o.o. Centrum Operacyjne Piła
Za udział we wprowadzaniu na polski rynek finansowy nowego produktu- specjalizowane fundusze inwestycyjne – Fundusze Sekurytytyzacyjne.

WYRÓŻNIENIE – Grapil Grażyna Sobieraj Sp.Jawna
Za współpracę z instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie wdrażania innowacji ,profesjonalizm, terminowość, wysoką jakość dostarczanych produktów i świadczonych usług.

WYRÓŻNIENIE – Asta-Net Z. Ryczek, H.Małdziński
Za bogatą ofertę usług multimedialnych oraz skuteczne budowanie marki Firmy.

V kategoria DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMORZĄDÓW GOSPODARCZYCH

I MIEJSCE – STATUETKA – Plastmet – Pilarski, Sikora Sp. Jawna Lubasz
Za znaczące osiągnięcia gospodarcze, stymulowanie rozwoju lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości oraz promocję Północnej Wielkopolski w kraju i zagranicą.

NAGRODA HONOROWA – Philips Lighting Poland S.A.
Za wybitne dokonania gospodarcze w minionym 15-leciu, najwyższe standardy jakościowe, innowacyjność i osiągnięcie pozycji wiodącego w Polsce inwestora i eksportera a także za modelowy przykład mecenatu w zakresie sportu, rekreacji, kultury i pomocy społecznej.

NAGRODA HONOROWA – Poszukiwania Nafty i Gazu Nafta Piła
Za całokształt działalności . za wkład w rozwój gospodarczy Północnej Wielkopolski w latach 1956-2006, wybitne osiągnięcia w dziedzinie poszukiwań i dokumentowania złóż gazu ziemnego i ropy naftowej oraz za mecenat w zakresie sportu i rekreacji, kultury i pomocy społecznej.

WYRÓŻNIENIE HONOROWE – Metrolog sp. z o.o.
Za spełniającą wysokie standardy jakościowe kompleksową obsługę inwestycji w zakresie ciepłownictwa, klimatyzacji, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.