I kategoria WYBITNE PRZEDSIĘWZIĘCIE REGIONU PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI

I MIEJSCE – STATUETKA – Starostwo Powiatu Pilskiego
Za odważną decyzję o przejęciu lotniska, dzięki której samorząd stał się właścicielem majątku, wykorzystanie którego jest ogromną szansą dla całej Północnej Wielkopolski.

II kategoria PRODUKCJA

I MIEJSCE – STATUETKA – Drukarnia INTERAK Andrzej Krzewina
Za realizację najbardziej innowacyjnej inwestycji Północnej Wielkopolski – budowę nowego zakładu oraz wdrożenie programu „Drukuj sam” który łączy w sobie unikalne technologie poligraficzne z innowacyjnymi narzędziami informatycznymi oraz najlepszymi światowymi standardami.

WYRÓŻNIENIE – Termetal Glaner Spółka Jawna
Za systematyczny i konsekwentny rozwój firmy skutkujący wzrostem zatrudnienia oraz wdrożenie nowoczesnych technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego.

 
WYRÓŻNIENIE – PLASTMET Pilawski, Sikora, Spółka Jawna Lubasz
Za systematyczny rozwój w okresie 20 lat działalności, w szczególności za tworzenie  nowych miejsc pracy oraz inwestycje m.in. a wdrożenie innowacyjnego  oprogramowania do projektowania 3D.
 
III kategoria USŁUGA

I MIEJSCE – STATUETKA – Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. i Gazu Marian Madej Piła
Za współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami Północnej Wielkopolski zapewniającą rozwój gospodarczy miasta i regionu.

WYRÓŻNIENIE – Konsorcjum firm:

PIL-BUILDING Sp. z o.o.
Termotech Sp. z o.o.

Biuro Obsługo Architektonicznej Archi-Graf Sp. z o.o.
Za stworzenie konsorcjum, które dzięki współpracy pilskich firm zapewnia synergię i umożliwia wspólne wykonywanie najtrudniejszych zadań, co zapewnia rozwój gospodarczy naszego miasta i regionu.
 
WYRÓŻNIENIE – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Piła sp. z o.o. ul. Chopina 2  64-920 Piła
Za zarządzanie firmą, w szczególności za planowanie inwestycji, wdrażanie nowoczesnych technologii oraz politykę informacyjną umożliwiającą bardzo dobrą współprace z lokalnymi firmami. Taka polityka firmy ma istotny wpływ na rozwój gospodarczy regionu.
 

IV kategoria NAJBARDZIEJ POPULARNA OSOBA W REGIONIE PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI

I MIEJSCE – STATUETKA – Piotr Głowski – Senator RP
Za wybitne osiągnięcia związane z rozwojem gospodarczym regionu, w szczególności utworzenie pierwszego klastra w rejonie Północnej Wielkopolski (klaster turystyczny), organizację wizyt inwestorów zagranicznych oraz prace legislacyjne umożliwiające przejęcie pilskiego lotniska.

WYRÓŻNIENIE – Jerzy Wołoszyński – Wiceprezydent Miasta Piły
Za 20 lat działalności na rzecz samorządu terytorialnego. Praca na rzecz Regionu, w szczególności związana z zarządzaniem gospodarką komunalną zaowocowały powstaniem profesjonalnych spółek komunalnych  świadczących usługi dla mieszkańców na najwyższym poziomie.
 
WYRÓŻNIENIE – Zbigniew Ryczek – Prezes TV ASTA i ASTA NET Wiceprezes IGPW
Najlepszy ambasador gospodarki i przedsiębiorców. Dzięki programowi Salon Gospodarczy poprzez budowanie świadomości barier dla rozwoju gospodarki pozytywnie wpływa na rozwój gospodarczy regionu. Zaangażowany w  organizację i wsparcie wielu imprez kulturalnych, sportowych.
 

V kategoria NAJBARDZIEJ ROZPOZNAWALNA MARKA PRZEDSIĘBIORSTWA REGIONU PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI

I MIEJSCE – STATUETKA – Poszukiwania Nafty i Gazu NAFTA Sp. z o.o.
Pilska NAFTA to najlepsza marka kojarząca się z solidnością, najwyższą jakością usług i działaniami na rzecz społeczeństwa. Pilska NAFTA jest przedsiębiorstwem rozpoznawalnym w Polsce i na świecie, przez co jest gospodarczym ambasadorem miasta i regionu.
 

VI kategoria NAJBARDZIEJ PRZYJAZNY BANK PRZEDSIĘBIORCOM REGIONU PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI

I MIEJSCE – STATUETKA – Bank Spółdzielczy w Białośliwiu
Za wsparcie przedsiębiorców w finansowaniu ich rozwoju, w szczególności w okresie kryzysu. Bank Spółdzielczy w Białośliwiu to bank bardzo przyjazny dla klientów, którzy cenią sobie fachową obsługę, rzetelność i nowoczesność.
 

VII kategoria NAGRODA SPECJALNA

STATUETKA – Zakład Rolniczo-Przemysłowy Farmutil HS S.A.
Za najwyższej jakości inwestycje ekologiczne, w szczególności za wyeliminowanie niekorzystnych efektów zapachowych związanych z procesami produkcyjnymi.
 
STATUETKA – Studio Architektury KONTUR Marek Światopełk-Mirski, Maciej Światopełk-Mirski, S.C. w Pile
Za zaprojektowanie w okresie 20 lat działalności wielu obiektów ważnych dla mieszkańców miasta Piły i Regionu, upiększających i ułatwiających pracę i wypoczynek mieszkańcom regionu.