Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą, promującą i działającą na rzecz swoich Członków i środowiska gospodarczego. Reprezentuje interesy przedsiębiorców i ich potrzeby wobec władz samorządu terytorialnego, administracji rządowej i środków masowego przekazu.

Izba zrzesza na zasadach dobrowolności przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie północnej Wielkopolski. Tworzy warunki rozwoju i unowocześnia życie gospodarcze oraz wspiera inicjatywy biznesowe Członków Izby.

Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski jako organizacja samorządu gospodarczego działa od 1992 roku i zrzesza ok. 160 firm z subregionu pilskiego. Członkami Izby są małe, średnie i duże firmy reprezentujące prawie wszystkie branże gospodarki.

Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski to:

 • Członek Krajowej Izby Gospodarczej,
 • Oddział Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego w Pile, gdzie rozstrzygane są spory pomiędzy przedsiębiorcami.
 • Oddział Wielkopolskiego Centrum Mediacji w Pile, gdzie podpisywane są ugody między przedsiębiorcami.
 • Centrum Informacji i Promocji Innowacji Północnej Wielkopolski,
 • Członek i współzałożyciel Klastra Turystycznego Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”,
 • Członek i współzałożyciel Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego,

ŁĄCZYMY ZE SOBĄ BIZNES

CZY WIESZ, ŻE JESTEŚMY GOSPODARZAMI 5 projektów integracyjnych, dołącz do nas

 • Spotkanie przedsiębiorców w ramach projektu Bez krawata, czyli popołudniowy networking w Klubie Scena, podczas którego można przedstawić swoją firmę i nawiązać nowe kontakty biznesowe;

 • Śniadanie Biznesowe dla przedsiębiorców, czyli poranne spotkanie przy posiłku, podczas którego ludzie biznesu wymieniają się kontaktami i rozmawiają o sprawach gospodarczych. Ponadto przeprowadzamy krótki 10-minutowy speech ekspercki w ramach wartości wnoszonych przez naszych zrzeszonych przedsiębiorców – zawsze szukamy wartości merytorycznych u naszych Członków.

  Celem tego cyklu spotkań jest utrzymywanie pozytywnych, silnych relacji z partnerami biznesowymi, poszerzenie kontaktów, zwiększenie zakresu swoich usług i poszerzenie bazy podwykonawców oraz kontrahentów. Wymiana kontaktów i współpraca z innymi firmami to doskonały sposób na osiągnięcie efektu synergii – wspólnie możemy zdziałać znacznie więcej niż w pojedynkę;

 • Biznes Kontakt, naszymi Partnerami w tym obszarze są: Chodzieski Klub Gospodarczy i FORUM GOSPODARCZE Związek Pracodawców Północnej Wielkopolski LEWIATAN (Czarnków i Trzcianka). Jest to cykl spotkań dla przedsiębiorców, organizowany w siedzibach promowanych firm. Uczestnicy poznają Właściciela oraz Jego firmę od podszewki. Dowiadują się także ciekawych szczegółów dotyczących funkcjonowania i zarządzania firmą.

  Jest to także idealna okazja do nawiązania nowych kontaktów, poszukania partnera biznesowego oraz wdrożenia bezpośrednich płaszczyzn współpracy z innymi przedsiębiorcami. W ostatnim czasie zorganizowaliśmy spotkania w firmie PTS Cerplast Sp. z o.o. Sp. k. w Oleśnicy k. Chodzieży, którą zarządza Pan Kazimierz Kobierski oraz w firmie Mercedes-Benz GTP Piła wchodzącej w skład GRUPY GIBAS, którą zarządza Pan Robert Gibas i spółce HYDRO w Trzciance;

 • Cykl spotkań dedykowanych wyłącznie dla kobiet biznesu Izba na szpilkach. Przyjacielska atmosfera ułatwia merytoryczne dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. Zwiększa to pewność siebie kobiet, a także rozwija ich umiejętności potrzebne do efektywnego zarządzania firmą. W ostatnim czasie poruszono następujące tematy: skuteczna autoprezentacja, zastosowanie sztucznej inteligencji w firmie, kryminalistyka – dowody zbrodni, praca policji i prokuratury na miejscu zbrodni, radykalna szczerość w firmie;

 • Organizujemy dwudniowe wyjazdy integracyjne dla przedsiębiorców, w czasie których szkolimy się, integrujemy i spędzamy ze sobą aktywnie czas podczas zajęć terenowych.

ODPOWIADAMY NA POTRZEBY BIZNESU

Gwarantujemy udział w wartościowych szkoleniach i warsztatach rozwijających kompetencje pracodawców i pracowników. Jesteśmy organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, szkolimy pracodawców i pracowników firm z obszarów, które tego na bieżąco wymagają, takie jak: ochrona środowiska, prawo pracy, rachunkowość, księgowość, ochrona danych osobowych, sprzedażowe, marketingowe, handlowe, pozyskiwanie środków krajowych i unijnych, pierwsza pomoc w zakładzie pracy i wiele innych.

Jesteśmy współzałożycielami Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego z oddziałem w naszej Izbie. Jest to dużo szybsza, tańsza i bardziej dyskretna metoda rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami, z taką samą klauzulą wykonalności jak przed sądem powszechnym. Współpracujemy z ekspertami i liderami swoich profesji.

Naszą największą wartością są ludzie – przedsiębiorcy, pracownicy biura i partnerzy okołobiznesowi. Mamy za sobą:

 • Ponad 30 lat doświadczenia,
 • Ponad 160 zrzeszonych przedsiębiorców,

 • Ponad 12.000 pracowników zrzeszonych firm,

 • Ok. 2 tys. przeszkolonych osób w ciągu ostatnich 3 lat oraz jedno duże ogólnopolskie szkolenie, które organizowaliśmy wspólnie z Ministerstwem Finansów w temacie – estońskiego CITu w ramach Polskiego Ładu. W ostatnim czasie zorganizowaliśmy szkolenie dla przedsiębiorców wspólnie z Ministerstwem Rozwoju i Technologii w zakresie dostaw dla armii amerykańskiej stacjonującej w Polsce, które okazało się być strzałem w „10”.

 • Jako jedyna Izba w Polsce w 2021 r., uruchomiliśmy punkt szczepień przeciwko COVID-19, z dwoma dawkami dla naszych przedsiębiorców, pracowników firm i ich rodzin.

Naszym celem był i jest powrót w każdym obszarze do stabilnej sytuacji przedsiębiorstw – apelujemy o: uruchomienie środków z KPO, upraszczanie procedur, apelujemy do spółek gazowych, energetycznych o godne życie przedsiębiorców i firm, które prowadzą.

Wyróżnia nas odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę z biznesem. Działamy w myśl zasady „myślimy lokalnie – działamy globalnie”. Ważną wartością i przekazem IGPW jest jej wielopokoleniowość. Po 30 latach funkcjonowania naszej Izby połączyły się ze sobą doświadczenie i młodość. Dostosowujemy się do różnorodności, która nas charakteryzuje i integruje środowisko gospodarcze, w którym każdy może wykorzystać swój potencjał. Potrafimy słuchać, jesteśmy otwarci na głos wszystkich naszych przedsiębiorców z każdego sektora branżowego, bez względu na wielkość firmy i jej staż. Odpowiadamy na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy, a także na potrzeby eksporterów. W ramach naszych usług mamy uprawnienia do legalizowania, czyli uwierzytelniania dokumentów eksportowych, handlowych dla polskich producentów.

Jesteśmy skuteczni i posiadamy energię do działania.
Wyzwań przed nami wiele, ale razem możemy więcej!

Działania Izby kierowane są do wszystkich branż istniejących w przestrzeni gospodarczej. Dołączyć do nas mogą firmy bez względu na wielkość. Wspólnie z nimi tworzymy warunki do zarządzania, internacjonalizacji i wzrostu biznesu. Przedstawiając w skrócie zakres działalności naszej Izby jesteśmy przekonani, że członkostwo w niej to także swego rodzaju wyzwanie, w którym można wykorzystać różnorodne doświadczenia z pożytkiem dla rozwoju naszego regionu.