Izba Gospodarcza angażuje się w działania społeczne i charytatywne z kilku powodów:

  1. Społeczna odpowiedzialność biznesu: wspieramy akcje charytatywne, pomocy ukraińskich uchodźcom, organizacji balu przedsiębiorców na rzecz Hospicjum w Pile czy wsparcie akcji kulturalnych, edukacyjnych i sportowych to wyraz zaangażowania w społeczność lokalną. Przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę, że mają wpływ na otoczenie, w którym funkcjonują, i chcą aktywnie przyczyniać się do jego rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców;
  2. Budowanie pozytywnego wizerunku: aktywność społeczna pozytywnie wpływa na wizerunek Izby Gospodarczej oraz jej Członków. Działania charytatywne i wsparcie dla społeczności są postrzegane pozytywnie przez klientów, kontrahentów i partnerów biznesowych, co znacząco wpływa na postrzeganie naszej organizacji jako odpowiedzialnej i zaangażowanej w dobro wspólne;
  3. Wzmacnianie relacji z lokalnymi interesariuszami: działania społeczne pozwalają Izbie Gospodarczej nawiązać i utrzymać dobre relacje z lokalnymi władzami, organizacjami pozarządowymi, społecznościami lokalnymi i innymi podmiotami. Wspólne cele i działania na rzecz dobra społecznego przyczyniają się do budowania więzi i współpracy;
  4. Działania na rzecz przedsiębiorców: organizacja jedynego w Polsce w ramach izb gospodarczych, dwudniowego punktu szczepień przeciwko COVID-19 było i jest szczególnie ważne dla przedsiębiorców i pracowników, ponieważ wpływa na ograniczenie rozprzestrzeniania się pandemii, co może pozytywnie wpłynąć na funkcjonowanie gospodarki i biznesów;
  5. Kreowanie pozytywnego otoczenia dla biznesu: działania społeczne i charytatywne przyczyniają się do budowania pozytywnego otoczenia dla rozwoju biznesu. Poprawa warunków życia, wsparcie edukacyjne czy kulturalne mają wpływ na jakość kadry pracowniczej, a także na potencjalny rynek odbiorców i klientów dla różnych usług i produktów biznesowych.

Reasumując, nasze zaangażowanie w działania społeczne i charytatywne to kwestia społecznej odpowiedzialności biznesu, budowania pozytywnego wizerunku, wzmacniania relacji z lokalnymi interesariuszami oraz kreowania pozytywnego otoczenia dla biznesu. To także sposób na aktywne wspieranie społeczności lokalnej i przyczynianie się do budowania wspólnego dobra.