Zakład Ubezpieczeń Społecznych – informacja o możliwości odroczenia terminu płatności składek oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych –  dla przedsiębiorców w związku z występowaniem w Polsce koronawirusa.