MP Polskie Klastry Sp. z o.o. koordynator Klastra Metalowego METALIKA

oraz Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o.

 

W ramach projektu EE-METAL

„Zastosowanie energooszczędnych rozwiązań w MŚP z przemysłu metalowego i maszynowego”

 

mają zaszczyt zaprosi na bezpłatne szkolenie

pt.: ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ W PRAKTYCE

– DLA MŚP BRANŻY METALOWO-MASZYNOWEJ

 

Zakres szkolenia:

Obszary zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie

Monitoring zużycia energii

System zarządzania energią

 

Termin i miejsce do wyboru

– Łódź 17.10.2017 r. (wtorek) od 09.00-17.00,

Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii, ul. Kwidzyńska 14,

– Szczecin 19.10.2017 r. (czwartek) od 09.00-17.00,

Service Inter-Lab – Uniwersytet Szczeciński, ul. Cukrowa 8, sala: 323

 

ZGŁOSZENIA NALEŻY SKŁADAĆ DO 12.10.2017 TELEFONICZNIE LUB MAILOWO

Łódź: ee-metal@auipe.pl   tel.: 42 640 60 14

Szczecin: biuro@polskieklastry.org   tel.: 603 798 785

 

z dopiskiem: ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE EE-METAL + nazwa firmy + imię i nazwisko uczestnika