W oparciu o kryteria przyjęte w zapytaniu ofertowym dotyczącym przedstawienia oferty cenowej na usługę polegającą na druku ulotek, plakatów, zaproszeń, dyplomów, broszurek, gadżetów i zestawów nagród  wraz z dostawą do siedziby zamawiającego, w ramach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Od Malucha do Eksperta, czyli sprintem po wiedzę ekologiczną, bo tu żyję, mieszkam i dbam o otaczające mnie środowisko”. wybrano następującego wykonawcę:

PPR Studio K2 Krzysztof Rauhut, Piła.