Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski i AB-ECO Usługi Konsultingowe Ochrona Środowiska, ADR, BHP  zapraszają 05 marca br. o godz. 10:00 do Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile, ul. Kołobrzeska 15 na szkolenia z zakresu ogólnych obowiązków przedsiębiorców z ochrony środowiska – opłaty za korzystanie ze środowiska oraz baza KOBIZE.

 

Przedsiębiorco! posiadasz auta służbowe, wózki widłowe, ogrzewasz firmę kotłem grzewczym a może posiadasz klimatyzacje, malarnie czy prowadzisz procesy spawania? Dowiedz się jakie obowiązki są z tym związane i czym jest Baza KOBIZE.

 

Temat szkolenia:

Opłaty za korzystanie ze środowiska i Baza KOBIZE –  obowiązki przedsiębiorców dotyczące emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

 

Plan szkolenia:     05.03.2020 r.

 

10.00 – 11.00 Emisje

– Emisje zanieczyszczeń do powietrza w zakładach – źródła powstawania

– Emisja zorganizowana i niezorganizowana

– Zgłoszenie i pozwolenie emisyjne i obowiązki z nich wynikające

Rejestracja w bazie CRO dla posiadaczy klimatyzatorów i urządzeń chłodniczych

– Baza Danych Sprawozdań (BDS) o substancjach zubożających warstwę ozonową

 

11.00-12.00 Opłaty i sprawozdania

 – Kto jest zobligowany do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska? 

–  Co podlega opłatom?

–  Skąd uzyskać dane do opłat?

–  Przykłady obliczeń emisji  – samochody służbowe, wózki widłowe, kotły, klimatyzacje.

–  Opłaty podwyższone

– Nowy wzór wykazu opłat środowiskowych za rok 2019

–  Terminy składania sprawozdań, zwolnienie z opłaty i składania sprawozdania.

 

12.00-12.20 Przerwa

 

12.20   – 14.00  Baza KOBIZE

 –  Baza KOBIZE  czym jest i kto musi być w niej zarejestrowany?

–  Rejestracja do KOBIZE

– Zasady sporządzania raportu do KOBIZE

–  NOWOŚĆ – „Opłaty” w bazie KOBIZE 

 

14.00-14.30   Panel dyskusyjny

 

Termin szkolenia: 05 marca br. (czwartek), godz. 10.00-14:30
Miejsce szkolenia: Nadnotecki Instytut UAM w Pile, ul. Kołobrzeska 15, aula uniwersytecka.

Inwestycja:

członek Izby – 180 zł brutto/os.

spoza Izby – 280 zł brutto/os.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 04 marca br. biuro@izba.pila.pl