Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski i Polska Grupa Ratownictwa Medycznego Szymon Kozłowski zapraszają na Praktyczne Szkolenie Pierwszej Pomocy w  Zakładzie Pracy,

które odbędzie się  27 lutego br. w godz. od 09:00-14:00 – NI UAM ul. Kołobrzeska 15.

 

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) w § 44 ust. 1 jest zapis o obowiązku po stronie pracodawcy w zakresie zapewnienia pracownikom sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środków do udzielania pierwszej pomocy.

Do udzielania pierwszej pomocy należy wyznaczyć taką liczbę przeszkolonych pracowników, aby w zakładzie pracy było stale obecnych minimum dwóch (2) pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy.