Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie na temat:  Twoje indywidualne konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

W przedmiotowym temacie zostaną omówione  wszelkie aspekty związane z Informacją o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU),

w tym wpływ zgromadzonych składek na wysokość emerytury.

Szkolenie poprowadzi dla Państwa – Pani Marzena Maciuszko oraz Pani Monika Zalewska –Suchy.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 17 października  br., godz. 10:00  – kuluary sali miejskiej Inwest Parku przy ul.  Dąbrowskiego 8.

Chętnych zapraszamy do wypełnienia karty zgłoszeniowej i przesłanie na adres:

biuro@izba.pila.pl lub faksem  67 212 30 59 do dnia 15 października br..