Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski oraz Urząd Skarbowy oddział w Pile serdecznie zapraszają przedsiębiorców i ich pracowników  na bezpłatne szkolenie pracowników na następujące tematy:

  1. Mechanizm podzielonej płatności (split payment).
  2.  Należyta staranność  w VAT.
  3. Rejestr Należności Publicznoprawnych.

 

 

Szkolenie poprowadzą dla Państwa – Wioletta Pietrzak, Agnieszka Olejniczak i Żaneta Knioła.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 04 grudnia br., o  godzinie 09:30 w budynku Inwest Parku w kuluarach sali miejskiej przy ul.  Dąbrowskiego 8.

Wszystkich zainteresowanych przedmiotowymi zagadnieniami prosimy o wypełnienia karty zgłoszeniowej i przesłanie na adres:

biuro@izba.pila.pl lub faksem  67 212 30 59 do dnia 03 grudnia br.