Zapraszamy na VII Dyżur Ekspertów. Wydarzenie odbędzie się dnia 9 grudnia 2015 r. w siedzibie Inwest-Park sp. z o.o. w Pile przy ul. Dąbrowskiego 8.

Wydarzenie skierowane jest zarówno do przedstawicieli mikro-małych-średnich przedsiębiorstw jak i do samorządowców, a także instytucji otoczenia biznesu. Tematem konsultacji będą m. in.:

  • Dotacje i pożyczki na uruchomienie działalności gospodarczej.
  • Asystent Podatnika – nowa usługa Urzędu Skarbowego świadczona na rzecz wsparcia podatników.
  • Korzyści wynikające z prowadzenia działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
  • Rozwiązania IT dla firm.

Osoby chcące skorzystać z doradztwa mogą skierować swoje indywidualne zapytania w konkretnych sprawach do przedstawicieli Urzędu Miasta, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz innych instytucji.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

WŚRÓD UCZESTNIKÓW KONFERENCJI ZOSTANIE WYLOSOWANY TABLET UFUNDOWANY PRZEZ ASTA-NET S.A.