Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski zaprasza na szkolenie on-line na platformie Teams – „ Wymagania dotyczące magazynowania odpadów – nowe wytyczne „.

 

 Warsztaty poprowadzą eksperci środowiskowi –  Pani Anna Babij i Pan Adam Babij –  AB-ECO Usługi Konsultingowe Ochrona Środowiska, ADR, Doradztwo środowiskowe Adam Babij.  

 

 

Przedsiębiorcy, od 1 stycznia 2021 roku obowiązują nowe wymogi dotyczące magazynowania odpadów, w tym również odpadów niebezpiecznych. Nowe wytyczne określa Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów”. 

Zapraszamy na szkolenie on-line,  podczas którego omówimy nowe wymagania oraz przypomnimy zasady poprawnej klasyfikacji odpadów w firmie oraz ich właściwego oznakowania. 

 

Plan szkolenia: 

 

11.02.2021r g. 10.00 – 13.00   

 1. Odpady – co jest odpadem w firmie? 
 2. Klasyfikacja odpadów zgodnie z katalogiem odpadów
 3. Nowe wytyczne dot. magazynowania odpadów :
  –  oznakowanie (tablice, etykiety) 
  –  miejsca magazynowania (dostosowanie do nowych wytycznych)
  – oznaczenie stref magazynowania i opakowań na odpady 
  – zabezpieczenia przed uwolnieniem do gleby, wód powierzchniowych i podziemnych wycieków oraz ścieków, w tym wód odciekowych, z miejsc magazynowania odpadów. 
 4. Panel dyskusyjny

 

Termin szkolenia: 11 lutego 2021 g. 10.00    

Miejsce szkolenia: platforma Teams, link zostanie przesłany po zgłoszeniu udziału na szkolenie 

 

Inwestycja:

 

Dla członków Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski – 250 zł brutto

Dla niezrzeszonych podmiotów – 400 zł brutto

 

Rejestracja – poniżej link do zgłoszenia udziału w szkoleniu:  

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=E1-0lxhTRUyL9OnkCNRe1wYgQAoJ1HxEus00tYT22lhUNTJLREE2QUhHVTQ3TDBJNloxVTdPMFU4OC4u