Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski ma nowe władze! W dniu 20 czerwca odbyło się Walne Posiedzenie Członków Izby podczas którego dokonano ich wyboru.

Na funkcję Prezesa ponownie wybrano Grzegorza Marciniaka.

Członkami Rady Izby zostali:
– Zbigniew Ryczek
– Tadeusz Dardas
– Krzysztof Rauhut
– Sławomir Wojnowski
– Bartłomiej Greń
– Tomasz Toboła
– Tomasz Wojciechowski
– Edyta Musiał
– Monika Kłos
– Daniel Posadziński

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali:
– Mariusz Bednarczyk
– Agnieszka Czyżewska
– Radosław Wesołowski

Sąd koleżeński:
– Piotr Toboła
– Ryszard Bednarek
– Jolanta Popławska
– Mirosław Elicki
– Adam Olejarz