zapraszamy do zapisów na wrześniowe szkolenia w IGPW:

 

11 września br. – szkolenie – Urząd Skarbowy w Pile – „Mechanizm podzielonej płatności (tzw. SPLIT PAYMENT) z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa, które wchodzą w życie w IV kw. 2019 roku”. Sala beżowa w budynku Inwest-Parku, godzina 10:00.

 

18 września br. – szkolenie – Państwowa Inspekcja Pracy – blok szkoleniowy obejmujący tematy:

1.Zatrudnianie cudzoziemców.

2.Ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, rozszerzenie możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę.

3.Okres przechowywania dokumentacji prawniczej, możliwość prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej, objęcie prawem tworzenia organizacji związkowych i wstępowania do nich wszystkich osób świadczących pracę za wynagrodzeniem, bez względu na podstawę zatrudnienia.

4.Formalnoprawne aspekty prowadzenia dokumentacji pracowniczej, gotówkowa i bezgotówkowa forma wypłaty wynagrodzenia za pracę.

Kuluary Sali miejskiej w budynku Inwest-Parku, godzina 10:00.

 

26 września br. – szkolenie – Zakład Ubezpieczeń Społecznych – „Elektroniczne zwolnienia lekarskie – obsługa przez płatnika składek”. Kuluary Sali miejskiej w budynku Inwest-Parku, godzina 10:00.