W imieniu Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w VIII Konkursie Ekologicznym pt. „Cały świat chce odetchnąć czystym powietrzem” w ramach Wielkopolskich Spotkań z Gospodarką, Edukacją i Nauką  – Piła Miasto Ogród 2016 dofinansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.                  

Konkurs  adresowany  jest  do  uczniów  szkół  podstawowych,   gimnazjalnych,  ponadgimnazjalnych     oraz  studentów  z   północnej  Wielkopolski.  W konkursie oceniane będą prace plastyczne, wykonane dowolną techniką (rysunek, akwarela, kolaż), fotograficzne oraz prace multimedialne (PowerPoint lub inny).

 

Aby osiągnąć ten długoterminowy cel, ponad 200 państw konwencji klimatycznej ONZ w Paryżu postanowiło, że  będą dążyć do redukcji emisji gazów cieplarnianych „tak szybko, jak to możliwe”, uznając, że zabierze to więcej czasu krajom rozwijającym się. Potem, w drugiej połowie wieku, kraje mają dążyć do zrównoważenia emisji gazów cieplarnianych z ich pochłanianiem. 12 grudnia 2015 r. w Paryżu nastąpiło „zjednoczenie świata” dotyczące tematu porozumienia  klimatycznego to „ważny krok naprzód w rozwiązywaniu problemu globalnych zmian klimatu”.

Finał konkursu, uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Wielkopolskich Spotkań z Gospodarką, Edukacją i Nauką  – Piła Miasto Ogród 2016.