W imieniu Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w VII Konkursie Ekologicznym pt. „Światło, źródło życia na Ziemi” w ramach Wielkopolskich Spotkań Gospodarczych – Piła Miasto Ogród 2015 dofinansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów z północnej Wielkopolski. W konkursie oceniane będą prace plastyczne, wykonane dowolną techniką (rysunek, akwarela, kolaż), fotograficzne oraz prace multimedialne (PowerPoint lub inny).

W związku z postanowieniem Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych ogłoszono, że rok 2015 będzie Międzynarodowym Rokiem Światła i Technologii Wykorzystujących Światło. Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi społeczności świata na znaczenie technologii wykorzystujących światło dla promocji zrównoważonego rozwoju, a także dla poszukiwania rozwiązań problemów związanych z zasobami energii na świecie, dostępem do edukacji, rolnictwem, i zdrowiem. Światło obecne jest zarówno we wszystkich dziedzinach naszego codziennego życia, jak i we wszystkich obszarach nauki w XXI wieku.

Finał konkursu, uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Wielkopolskich Spotkań
Gospodarczych – Piła Miasto Ogród 2015.