Cel projektu:

Celem projektu jest utworzenie 38 mikroprzedsiębiorstw przez osoby bezrobotne lub bierne zawodowo z subregionu pilskiego poprzez udzielenie jednorazowej dotacji na założenie firmy w wysokości 23 000 zł.

 
Projekt obejmuje:
  • blok szkoleniowo – doradczy z zakresu podstaw przedsiębiorczości oraz prowadzenia działalności gospodarczej,
  • dotacje inwestycyjną na uruchomienie działalności gospodarczej w kwocie maksymalnej 23 000 zł,
  • podstawowe wsparcie pomostowe w kwocie po 1750zł w okresie 7 miesięcy od uruchomienia działalności gospodarczej

 

Szczegóły projektu oraz dokumenty do pobrania na – http://dotacje.pila.pl/