Informację dla przedsiębiorców o uproszczonym wniosku o odroczenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ze względu na epidemię koronawirusa