Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski i AB-ECO Usługi Konsultingowe Ochrona Środowiska, ADR zapraszają na trzy szkolenia w trzech różnych terminach w systemie on-line na platformie Teams.

Warsztaty poprowadzą eksperci środowiskowi –  Pani Anna Babij i Pan Adam Babij.

 

  1. Termin:   8 grudzień 2020r.  godz. 10:00-13:00

 

  Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy w zakresie gospodarki odpadami w firmie

    –  Co jest odpadem w firmie?

    – Właściwa klasyfikacja odpadów – katalog odpadów 

    – Definicja instalacji

    – Wytwórca odpadów, pozwolenie na wytwarzanie odpadów

    – Zbieranie i przetwarzanie odpadów – różnice

    – Ewidencja odpadów, kiedy możemy być zwolnieni z prowadzenia ewidencji odpadów i wpisu do BDO

    – Transport odpadów 

    – Planowane zmiany w przepisach dot. magazynowania odpadów

     – pytania i dyskusje  

 

   

 

 

2.     10 grudzień 2020r. godz. 10:00-13:00

 

Ogólne poruszanie  się po systemie BDO oraz ewidencja odpadów (karty przekazania oraz ewidencji odpadów)

      –  Podstawowe funkcje systemu BDO

      –  Przypisanie i rola użytkowników

      –  Miejsca prowadzenia działalności

      –  Pełnomocnictwa 

      –  API 

      – Jak wystawić  KPO – kartę przekazania odpadu?

      – Wycofanie lub korekta KPO

      – Ewidencja odpadów (założenie i prowadzenie ewidencji odpadów w  bazie) 

      – pytania i dyskusje  

 

   

 

 

3.  15 grudzień 2020r. godz. 10:00 – 13:00

 

Sprawozdawczość w systemie BDO, wytwarzający i zbierający odpady – Dział I, XI  

 

– Składanie sprawozdania za rok 2020 w bazie BDO 

– pytania i dyskusje  

 

 

 

Koszty :

 

– członek Izby 170 zł brutto/osoba za jedno szkolenie

– spoza Izby 270 zł brutto/osoba za jedno szkolenie

 

 

Członkowie Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski otrzymują:

5% rabat przy udziale w dwóch szkoleniach

10% rabat przy udziale w trzech szkoleniach.

 

Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszenia.

 

Rejestrujemy się poprzez podany poniżej link:

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=E1-0lxhTRUyL9OnkCNRe1wYgQAoJ1HxEus00tYT22lhUQ1BPME9GTlNZMjk4RE5JUExCSUNURTVUQy4u

 

 

Po zakwalifikowaniu się zostanie przesłany do uczestnika link do udziału w szkoleniu w wybranym przez siebie terminie/terminach.