Trwa rekrutacja na drugą edycję kursu realizacji projektów dla uczniów szkół północnej Wielkopolski

 

Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski wspólnie z Nadnoteckim Instytutem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pile zapraszają do udziału w drugiej edycji bezpłatnego, semestralnego kursu realizacji projektów dla uczniów pt.: „Mój konik, czyli jak poradzić sobie z kruczkami w osiąganiu własnych celów”.

 

W ramach kursu obejmiemy opieką tutorską w sumie 55 uczniów szkół z powiatów chodzieskiego, wągrowieckiego, złotowskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego i pilskiego. Uczestnicy kursu otrzymają wsparcie tutorskie w rozwoju kompetencji miękkich, planowaniu własnej drogi edukacyjno-zawodowej, osiąganiu samodzielności i dojrzałości oraz nawiązywaniu i pogłębianiu relacji społecznych. Z przebiegiem i efektami pierwszej edycji kursu mogą się Państwo zapoznać na stronie: http://kompetencje.home.amu.edu.pl/kurs/

 

Zapraszamy Dyrektorów szkół do zgłaszania grup szkolnych złożonych z maksymalnie 8. uczniów (w wieku 13-18 lat), którzy zechcą wziąć udział w trwającym semestr kursie realizacji projektów. Wszystkim uczestnikom kursu zapewniamy nieodpłatnie udział w zajęciach, transport, ubezpieczenie, poczęstunek oraz po zakończeniu kursu profesjonalnie opracowane C.V. Przygotowaliśmy także budżet na potrzeby pokrycia wynagrodzenia dla opiekunów grup uczniowskich.

 

Kurs jest elementem Programu Edukacyjnego KRUK. Szczegółowe informacje o kursie i Programie KRUK oraz dokumenty i zasady rekrutacyjne odnajdą Państwo na stronie www.kompetencje.amu.edu.pl