Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski wraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych  w Pile zapraszają w dniu 30 września 2015 r.  (środa) na nieodpłatne szkolenie dla przedsiębiorców  i ich pracowników na temat:  

„Dofinansowanie płatników składek na działania skierowane na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.”

Prelegentem szkolenia będzie Pani Marlena Dusza – Naczelnik Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji,

Wszystkich zainteresowanych bezpłatnym szkoleniem zapraszamy do Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski ul. Dąbrowskiego 8  – sala konferencyjna (wejście do budynku od strony Wyspy)  o godzinie 10:00.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie zgłoszenia wg załączonego wzoru.

Liczba miejsc w szkoleniu ograniczona, liczy się kolejność przyjęcia zgłoszenia.