W związku z wprowadzeniem z dniem 25.05.2018 nowych regulacji o ochronie danych osobowych –RODO  (koniec dwuletniego okresu dostosowywania do nowych wymagań)

chcielibyśmy zaprosić Państwa na szkolenie pod tytułem” „ZDĄŻYĆ PRZED RODO”

10.04.2018 r.

ul. Dąbrowskiego 8, Piła

 

Regulacje  obowiązujące obecnie

  1. PBI, IZSI, upoważnienia, zgody na przetwarzanie danych
  2. Zasada legalności, adekwatności, poprawności danych
  3. Powierzanie danych.
  4. Obowiązek informacyjny.

 

Co musimy wykonać i wdrożyć aby spełnić wymagania RODO po 25.05.2018

  1. Inwentaryzacja zbiorów – procesów przetwarzania danych.
  2. Analiza zasad legalności, adekwatności, poprawności, minimalizacji, rozliczalności i czasowości.
  3. Analiza umów powierzenia – monitorowanie przetwarzania przez podmiot przetwarzający.
  4. Rozszerzenie obowiązku informacyjnego
  5. Ewidencjonowanie naruszeń w bezpieczeństwie informacji
  6. Powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 

Plan spotkania:

10.00 – 11.00      Regulacje  obowiązuje obecnie

11.00 – 11.20      przerwa kawowa

11.20 – 12.20      Co musimy wykonać i wdrożyć aby spełnić wymagania RODO po 25.05.2018

 

Szkolenie pod egidą Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja Romaniszyn sp. z o.o. poprowadzi

Beata Lewandowska Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Audytor Wewnętrzny