W dniu dzisiejszym w budynku pilskiego Inwest-Parku odbyło się kolejne cykliczne, nieodpłatne szkolenie dla przedsiębiorców zorganizowane wspólnie przez Izbę Gospodarczą Północnej Wielkopolski wraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Pile. Temat szkolenia objął:

1) Elektroniczne zwolnienia lekarskie E – ZLA
2) Zmiany legislacyjne w zasiłkach

Podczas szkolenia można było również, przy pomocy pracowników ZUS, przy specjalnym stanowisku założyć konto ZUS ePUAP.

Prelegentem w temacie „e-zwolnienia” była p. Alina Wojtiuk – Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji, natomiast w temacie „zmiany legislacyjne w zasiłkach” p. Iwona Gawrońska – Z-ca Naczelnika Wydziału Zasiłków.