Drodzy przedsiębiorcy,

zapraszamy Was na szkolenie z zakresu restrukturyzacji w firmie.

Podzieliliśmy szkolenie na cztery obszary tematyczne, których szczegółowy opis znajdziecie Państwo poniżej.

 

Kiedy: 26 kwietnia br.

Godzina: 10:00-13:00

Gdzie: Nadnotecki Instytut UAM w Pile

Koszt:  Członkowie IGPW bezpłatnie

Niezrzeszeni 150 zł brutto/1 os.

Rejestrujemy się na szkolenie poprzez link zgłoszeniowy poniżej:

 

 

https://forms.office.com/r/NXcJX9ADK4

 

 

 

Naszym ekspertem będzie Pan Jacek Kieruj Licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny.

Pan Jacek Kieruj to doradca restrukturyzacyjny, mediator stały wpisany na listę stałych mediatorów przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu. Członek Polskiego Centrum Mediacji oddział w Poznaniu, Stowarzyszenia Doradców Restrukturyzacyjnych, Mediatorów i Likwidatorów w Poznaniu. Ukończył szkolenie specjalistyczne z mediacji cywilnych i gospodarczych. Jego kluczowe kompetencje – trener biznesu, przedsiębiorczości akademickiej, spółek innowacyjnych start-up, transferu i komercjalizacji wiedzy.
Audytor systemów zarządzania jakością ISO. Doradca- konsultant w zakresie tworzenia modeli biznesowych opracowania i oceny biznes planów, restrukturyzacji przedsiębiorstw.

 

Program szkolenia:

1.            Zagadnienia prawne dotyczące restrukturyzacji:

•                    Program restrukturyzacji:

ü  Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych,

ü  Kryteria wyboru metod restrukturyzacyjnych,

ü  Wybór ścieżki restrukturyzacyjnej a sytuacja firmy,

ü  Zmiany prawne po 01.12.2021 r.

·         Ogólne informacje o skutkach prawnych otwarcia każdego z postępowań – do osoby, majątku, zobowiązań dłużnika oraz na postępowania sądowe,

·         Ogólny przebieg postępowań każdego z postępowań (wierzytelności objęte układem i wyłączone z układu, propozycje układowe, restrukturyzacja zobowiązań, zatwierdzenie układu, skutki układu),

·         Odpowiedzialność członków zarządu spółki za zobowiązania podatkowe, handlowe, odpowiedzialność karna,

·         Doradca restrukturyzacyjny – rola, obowiązki  i odpowiedzialność.

2.       Zagadnienia finansowe dotyczące restrukturyzacji

·         Plan restrukturyzacji– zawartość i opracowanie – cel sporządzenia – wewnętrzny, zewnętrzny,

·         Propozycje układowe – sposoby restrukturyzacja zobowiązań handlowych i publiczno- prawnych,

·         Finansowanie procesu restrukturyzacji – sposoby i źródła pozyskiwania,

·         Koszty restrukturyzacji.

3.       Korzyści, czyli dlaczego warto przeprowadzić proces restrukturyzacji

·         Ochrona przed egzekucją/ wierzycielami,

·         Pozyskanie czasu na przeprowadzenia zmian i naprawę firmy,

·         Negocjacje równoczesne z wszystkim wierzycielami,

4.       Restrukturyzacja mojego dłużnika – jak postępować, czy i jak głosować.

5.       Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

 Na Wasze zgłoszenia czekamy do 25 kwietnia br.