Kilka godzin temu zakończył się webinar, który nasza Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski wspólnie z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zorganizowała dla przedsiębiorców i pracowników firm w temacie, „Rozwój z dotacją” – dofinansowanie do szkoleń i kursów dla pracowników.

W A Ż N A   I N F O R M A C J A

Z projektu mogą skorzystać pracownicy mikro, małych średnich i dużych firm!!!

🤝Dziękujemy Pani Marcie Jyszczak Kierownikowi Zespołu Wsparcia Inwestycji Dział Koordynacji Projektów WARP i jednocześnie ekspertce naszego spotkania online za merytoryczny przekaz oraz za rozwianie wszelkich wątpliwości występujących przeważnie na początku założeń projektowych.