Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych serdecznie zapraszają na szkolenia organizowane we współpracy z PFRON w Poznaniu na temat:

  1. „ Niepełnosprawny sprawny w pracy”- dla pracodawców, którzy nie zatrudniają osób niepełnosprawnych lub nie spełniają wskaźnika 6 % zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  2. „ Jak zaoszczędzić czas i pieniądze zatrudniając osoby z niepełnosprawnością”- dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, którzy chcą ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzenia

Szkolenia odbędą się dnia 8 listopada 2017 roku , ul. Dąbrowskiego 8 w Pile, Sala Beżowa. Pierwsze od godziny 11:00 do 12:30, drugie od 12:30 do 14:00.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie zgłoszenia znajdującego się poniżej i przesłanie na adres: biuro@izba.pila.pl

Poniżej Programy szkoleń:

Program szkolenia pt.: „Niepełnosprawny sprawny w pracy.”

 

1. Osoba niepełnosprawna – klucz postępowania przy zatrudnieniu:

  1. czy warto zatrudnić osobę niepełnosprawną (stereotypy i obawy)?
  2. na jaką formę zatrudnienia zdecydować się, przyjmując do pracy osobę                    niepełnosprawną?
  3. możliwości dotyczące pozyskania oraz podstawy prawne zatrudnienia osób                  z niepełnosprawnością.

 

2. Przywileje dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne:

  1. zmniejszenie wpłat obowiązkowych na PFRON;
  2. pomoc finansowa w dostosowaniu stanowiska pracy;
  3. dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych;
  4. pomoc w zatrudnieniu pracownika z niepełnosprawnością w ramach programu    „Praca-Integracja”:

– dodatek motywacyjny dla zatrudnionych osób niepełnosprawnych;

– dofinansowanie kosztu dojazdu do pracy dla pracownika;

– podnoszenie kwalifikacji osób niepełnosprawnych w ramach bezpłatnych szkoleń.

 

Termin i miejsce szkolenia:

– 8 listopada 2017 roku godz. 11:00 – 12:30

– ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła, Sala Beżowa

 

Grupa docelowa:

– pracodawcy, którzy nie zatrudniają osób niepełnosprawnych lub nie spełniają wskaźnika 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 

Osoby prowadzące szkolenie:

– Justyna Sikorska – Samodzielny Specjalista ds. wsparcia i współpracy z pracodawcami     (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

– Anna Brych – Specjalista ds. promocji i informacji

 

Program szkolenia pt.: „Jak zaoszczędzić czas i pieniądze zatrudniając osoby    z niepełnosprawnością?”

 

1. Warsztaty praktyczne z elektronicznego wypełniania dokumentacji w Systemie Obsługi    

    Dofinansowań i Refundacji (konieczność posiadania na szkoleniu własnego laptopa).

 

2. Jak unikać najczęściej popełnianych błędów przy wypełnianiu dokumentacji dotyczącej 

    rozliczania dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych?

 

Termin i miejsce szkolenia:

– 8 listopada 2017 roku godz. 12:30 – 14:00

– ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła, Sala Beżowa

 

Grupa docelowa:

– pracodawcy, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnością i ubiegają się                             o dofinansowanie do wynagrodzeń

 

Osoba prowadząca szkolenie:

– Anna Brych – Specjalista ds. promocji i informacji

(Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)