szkolenie środowiskowe – Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska – odpady, opakowania, emisje, baza BDO, KOBIZE

Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski organizuje szkolenie 29 września br. godz. 10:00.

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska – odpady, opakowania, emisje, baza BDO, KOBIZE.

    Obowiązki prawne z zakresu ochrony środowiska dotyczą większości przedsiębiorstw niezależnie od wielkości i profilu działalności. Prowadzenie działalności zgodnie
z obowiązującymi wymaganiami to nie tylko unikanie wysokich kar, ale również budowanie wizerunku nowoczesnej i proekologicznej firmy oraz racjonalne korzystanie ze środowiska
i zarządzanie gospodarką odpadami.

Jak sprostać tym wszystkim wymaganiom?

Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć podczas szkolenia.

Prowadząca szkolenie:

Anna Babij, specjalista z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami, właścicielka firmy doradczo- szkoleniowej  „AB-Eco” Usługi konsultingowe

Agenda:  29.09.2021 r. g. 10.00 – 14.00

1.  Wstęp

– Jakie obowiązki z zakresu ochrony środowiska dotyczą mojej firmy ?

– Jak przygotować się do kontroli WIOŚ

– Obowiązujące akty prawne – zmiany w przepisach

2. Blok I  – Odpady

– kiedy mówimy o powstaniu odpadu?

–  klasyfikacja odpadów w firmie

– pozwolenia na wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie i transport odpadów

– ewidencja odpadów, karty przekazania i ewidencji odpadów (dokumentacja w systemie    BDO)

– magazynowanie odpadów – nowe obowiązki

– przekazywanie odpadów osobom fizycznym

– transport odpadów

– sprawozdawczość do Urzędu Marszałkowskiego

– kary administracyjne

3. Blok II – emisje, opłaty środowiskowe

– czy na terenie naszego zakładu występuje emisja?

– emisje zorganizowane i niezorganizowane

– klasyfikacja przedsięwzięć – zgłoszenia, pozwolenia emisyjne

– kary za brak decyzji

– sprawozdania i  opłaty za korzystanie ze środowiska – przykłady opłat za emisje ze spalania paliw w pojazdach, kotłach grzewczych,

–  Baza KOBiZE

– Kary za nienaliczanie opłat i nieskładanie wykazu w terminie.

4.  Blok III –   Wprowadzanie opakowań oraz produktów w opakowaniach

– jakie obowiązki z zakresu gospodarki opakowaniowej musi realizować firma,

-czy zaliczamy się do podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek krajowy,

– opakowania transportowe

– opłata produktowa – konsekwencja niewykonania obowiązku odzysku i recyklingu   
  opadów opakowaniowych

– ewidencja opakowań

– organizacje odzysku

– sprawozdawczość

nowe przepisy dot. rozszerzonej odpowiedzialności producenta ROP

Panel dyskusyjny

W trakcie szkolenia będzie możliwość zapisania się na dodatkowo organizowane warsztaty szkoleniowe, prowadzone w małych grupach z zakresu obsługi bazy BDO  (ewidencja odpadów, sprawozdawczość) oraz bazy KOBIZE (opłaty środowiskowe).

Inwestycja w siebie:

Członkowie IGPW – 250 zł/ os. brutto

Niezrzeszeni – 450 zł/os. brutto

Gdzie – Aula Uniwersytecka Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile, ul. Kołobrzeska 15 w Pile  w pełnym reżimie sanitarnym

Link rejestracyjny do udziału w szkoleniu:

https://forms.office.com/r/1nbs0tckGC

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 27 września.

Pliki do pobrania