Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski oraz Inwest-Park Sp. z o.o.

zapraszają na bezpłatne szkolenie:

 

„Postępowanie egzekucyjne w działalności gospodarczej”

 

Szkolenie odbędzie się 08 października 2015 r. w godz. 14.00-16.00 w budynku Inwest-Park Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 8.

 

Program:

Cześć I – Przepisy ogólne

Część II – Ochrona dłużnika i skorelowanie z nią uprawnienia wierzyciela

Część III – Egzekucja świadczeń pieniężnych

Część IV – Przepisy szczególne

Część V – Konsultacje problemów indywidualnych

 

Zapisy na szkolenie przyjmowane są pod adresem: rejestracja@inwestpark.pila.pl lub biuro@izba.pila.pl