Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski wspólnie z firmą Centrum Badań Psychologicznych – SPH CREDO zapraszają na szkolenie dotyczące pierwszej pomocy w zakładzie pracy.
 
Szkolenie odbędzie się 27 maja br. o godzinie 10:00 w Hallu Głównym budynku Nadnotecki Instytut UAM w Pile przy ul. Kołobrzeskiej 15.
Zgłoszenie prosimy przesyłać mailowo na adres biuro@izba.pila.pl lub faxem 67 212 30 59 do dnia 24 maja br.
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) w § 44 ust. 1 jest zapis o obowiązku po stronie pracodawcy w zakresie zapewnienia pracownikom sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środków do udzielania pierwszej pomocy. Do udzielania pierwszej pomocy należy wyznaczyć taką liczbę przeszkolonych pracowników, aby w zakładzie pracy było stale obecnych minimum dwóch (2) pracowników odpowiedzialny za udzielanie pierwszej pomocy.
 
Koszty szkolenia:
Członek Izby (przedsiębiorca) – BEZPŁATNIE
Koszt na pracownika 184,50 zł brutto