Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski zaprasza na szkolenie on-line (aplikacja Teams), które odbędzie się 26 marca o godz. 10:00, które poprowadzi dla nas Pani Anna Zamojcin właścicielka Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości z zakresu

RODO W OBSZARZE KADR I PŁAC

Serdecznie zachęcamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest kompleksowe omówienie problematyki ochrony i przetwarzania danych osobowych w obszarze kadr i płac. Program uwzględnia wszystkie ostatnio dokonane zmiany przepisów wynikające z RODO oraz nowelizacje Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Udział w szkoleniu pozwoli na poznanie obszarów stwarzających największe ryzyko, zapewniając jednocześnie uzyskanie konkretnych wskazówek związanych z prawidłowym sposobem postępowania w sytuacjach typowych dla pracy działów kadrowo – płacowych. Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadr i płac oraz osób które pracują z dokumentacją pracowniczą.

Zobacz jakie obszary zostaną poruszone podczas szkolenia i na jakie pytania związane z zatrudnieniem i przetwarzaniem danych pracowników uzyskasz odpowiedzi:

RODO – zasady ogólne a prawo pracy

 • Jakie są zależności pomiędzy RODO a przepisami Kodeksu pracy?
 • Gdzie należy przechowywać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych?
 • Czy należy prowadzić rejestr upoważnień do przetwarzania danych?
 • Czy w dziale kadr i płac muszą być inne upoważnienia do przetwarzania danych niż nadane ogółowi pracowników?
 • Jakie upoważnienie do przetwarzania danych powinna mieć kadra zarządzająca?
 • Czy można używać imiennych maili byłych pracowników?

RODO a rekrutacja

 • Kiedy w rekrutacji potrzebna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych?
 • Czy można żądać więcej niż jednej danej kontaktowej w kwestionariuszu dla kandydata?
 • Czy mail prywatny podany jako dana kontaktowa może być wykorzystywany w zatrudnieniu?
 • Jak długo i gdzie należy przechowywać CV?
 • Czy w umowie o pracę na okres próbny może być podany adres zamieszkania pracownika?
 • Jakie dane osobowe z procesu rekrutacji należy udostępnić osobie występującej z wnioskiem o kopie jej danych osobowych?

Dokumentacja pracownicza a RODO

 • W jaki sposób usuwać ksera dowodów osobistych z akt osobowych?
 • Jak aktualizować w aktach dane pracownika, np. nazwisko, adres zamieszkania?
 • Czy można kreślić na kwestionariuszach osobowych?
 • Czy można w aktach mieć ksera książeczki wojskowej, gdy do stażu pracy zalicza się służbę wojskową?
 • Na jakie adresy można wysyłać pracownikom PIT-y, czy świadectwa pracy?

RODO a wynagrodzenia

 • Czy komornicy mogą żądać od pracodawców dokumentów potwierdzających zasadność podwyższenia kwot wolnych od potrąceń zgodnie z przepisami tarczy antykryzysowej?
 • Czy osoby obsługujące benefity muszą mieć specjalne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych?
 • Jaka jest podstawa prawna przekazania danych osobowych pracownika instytucji finansowej prowadzącej PPK?
 • Czy związek zawodowy może prosić o listę pracowników, z których wynagrodzenia są potrącane składki związkowe?

ZFŚS a RODO

 • Jakie dane mogą być przedmiotem oświadczeń składanych w związku z wystąpieniem o świadczenia socjalne?
 • Na jakich zasadach przetwarza się dane osobowe członków rodziny pracownika?
 • Kiedy można żądać do wglądu PIT-ów małżonka?
 • Jakie dodatkowe obowiązki pojawiają się w przypadku prowadzenia wspólnej działalności socjalnej?
 • Czy członkowie komisji socjalnej powinni mieć specjalne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych?
 • Na czym polega coroczny przegląd dokumentacji ZFŚS?
 • Jak długo przechowywać dokumenty związane z ZFŚS?

Monitoring pracowników

 • Czy informacje o monitoringu przekazywane pracownikom mają mieć indywidualny charakter?
 • Jakie dokumenty związane z monitoringiem powinien przedstawić pracodawca pracownikowi
 • Czy musimy informować pracownika o monitoringu
 • Jaki obszar może monitorować pracodawca
 • Czy gdy właścicielem monitoringu wizyjnego jest właściciel biurowca najemca powierzchni musi informować pracowników o monitoringu?

Praca zdalna a RODO

 • Jak zorganizować stanowisko pracy w trackie pracy zdalnej?
 • Czy można wynosić z biura dokumenty papierowe?
 • O jakich zasadach korzystania ze sprzętu komputerowego należy pamiętać?
 • Jak przesyłać dane osobowe do współpracowników, jeśli pracuje się zdalnie?

Retencja danych, czyli jak długo można przechowywać różne dane w kadrach i płacach?

Ekspert:

Szkolenie poprowadzi Pani Anna Zamojcin – właścicielka Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości, wieloletni ekspert ds. ochrony danych osobowych, stosowania przepisów RODO oraz zarządzania systemem ochrony danych. Audytor w obszarze bezpieczeństwa informacji w zakresie spełnienia wymagań europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Współpracuje m.in. z placówkami szkolnictwa wyższego, grupami kapitałowymi, instytucjami zrzeszającymi przedsiębiorców oraz z podmiotami prowadzącymi działalność w obszarach szkoleniowych i realizujących projekty unijne, tworząc wewnętrzne procedury, dokumentację, oraz sporządzając opinie zgodności z RODO. Do jej kompetencji należą także przeprowadzanie audytów zgodności z RODO oraz realizacja szkoleń dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, Administratorów i ich pracowników. Audytor wiodący ISO 9001.

Inwestycja:

Dla członków Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski – 130 zł brutto/ 1 os.

Dla niezrzeszonych podmiotów – 260 zł brutto/ 1 os.

Rejestracja – poniżej link do zgłoszenia udziału w szkoleniu:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=E1-0lxhTRUyL9OnkCNRe1wYgQAoJ1HxEus00tYT22lhUQTY5S0c3R1Y2NDJSNjZXRURWNlhCUzE4QS4u


Po rejestracji na wskazany adres e-mail zostanie przesłany link na szkolenie.

Pliki do pobrania