Wiele małych firm nie wie, że nadszedł czas wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych, czyli PPK. Na wybór instytucji zarządzającej macie Państwo czas tylko do 23 kwietnia.
Za mikroprzedsiębiorcę dla celów ustawy o PPK uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z ostatnich dwóch lat spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
W związku z tym zapraszamy wszystkich mikro i małych przedsiębiorców na spotkanie informacyjne on-line z członkiem naszej Izby firmą Dom Finansowy AXO&PARTNER Adam Olejarz, który wspólnie z Panią Małgorzatą Odor poinformują Państwa o wszystkich niezbędnych tematach związanych z PPK.

 

Spotykamy się on-line 24 lutego o godz. 10:00 na platformie TEAMS.

 

Zarejestruj się na spotkanie, link poniżej.

 

24 lutego o godz. 10:00 szkolenie on-line PPK dla mikro i małych-Formularz rejestracyjny

 

 

Poniżej link do udziału w szkoleniu na platformie Teams

 

szkolenie on-line Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla mikro i małych firm_24_02_2021 g. 10:00

 

 

Daj sobie szansę, nie bądź zaskoczony Twoimi nowymi obowiązkami.