Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski zaprasza na szkolenie on-line (aplikacja Teams), które odbędzie się 8 kwietnia, godz. 9:00 – 14:00 (dwie krótkie przerwy), które poprowadzi dla nas Pani Anna Zamojcin właścicielka Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości z zakresu

 Szkolenie dla Inspektorów Ochrony Danych i Administratorów Danych

 

Szkolenie adresowane jest w szczególności do osób odpowiedzialnych w organizacjach za obszar ochrony danych osobowych: Inspektorów Ochrony Danych, Specjalistów ds. ochrony danych osobowych, kadry kierowniczej odpowiedzialnej za system ochrony danych, pracowników działów kadr, marketingu, obsługi klienta i innych działów przetwarzających dane osobowe, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych.

 

Na szkoleniu zdobędziecie wiedzę, jak w praktyce dostosować organizację do wymogów prawa ochrony danych osobowych, w tym:

  • jak zorganizować sprawny system ochrony danych osobowych w organizacji – jeśli nie IOD to kto?
  • jak zaprojektować system ochrony danych osobowych w sposób zgodny z wymogami Rozporządzenia unijnego (RODO)? Na co położyć nacisk?
  • jak opracować dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych dopasowaną do organizacji i zgodną z wytycznymi organu nadzorczego?
  • jak prawidłowo zidentyfikować czynności przetwarzania danych osobowych i jak prowadzić rejestry czynności przetwarzania i kategorii czynności przetwarzania?
  • które procesy szczególnie warto „wziąć pod lupę” porządkując obszar ochrony danych osobowych w organizacji lub przeprowadzając audyt?

 

Zobacz jakie obszary zostaną poruszone podczas szkolenia i na jakie pytania związane z systemem ochrony danych osobowych uzyskasz odpowiedzi:

 

WYZNACZENIE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

1.       Formalne wyznaczenie IOD

2.       Dokumentacja związana z formalnym wyznaczeniem IOD

3.       Zawiadomienie o wyznaczeniu IOD do organu nadzorczego

4.       ePUAP czy biznes.gov.pl – jak wysłać zawiadomienie o nowym IOD

5.       Wyznaczenie zastępcy inspektora ochrony danych

6.       Odpowiedzialność IOD

7.       Ubezpieczenie OC inspektora ochrony danych

8.       Pozostałe formalności związane z wyznaczeniem IOD

FUNKCJE I ZADANIA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

1.       Informowanie i doradzanie w zakresie obowiązków wynikających z RODO

2.       Monitorowanie przestrzegania RODO – jak przeprowadzić audit?

3.       Uświadamianie i szkolenie personelu przetwarzającego dane osobowe

4.       Udzielanie zaleceń w zakresie DPIA

5.       Współpraca IOD z organem nadzorczym

6.       Pełnienie funkcji punktu kontaktowego

7.       Wsparcie w prowadzeniu rejestru czynności przetwarzania danych

WPROWADZENIE DO BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

1.       Co to jest bezpieczeństwo?

2.       Bezpieczeństwo informacji a bezpieczeństwo danych osobowych

3.       Rodzaje zagrożeń i sposoby przeciwdziałania

4.       Zarządzanie incydentami

5.       Praktyczne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego

6.       Jak zapewnić bezpieczeństwo osobowe

7.       Kluczowe aspekty bezpieczeństwa teleinformatycznego

8.       Stosowanie norm i kodeksów dobrych praktyk

UPOWAŻNIENIA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.       Kto powinien być upoważniony do przetwarzania danych osobowych?

2.       Formy upoważnień

3.       Kto może wydawać upoważnienia w imieniu administratora?

4.       Praktyczne wskazówki dotyczące wydawania upoważnień

5.       Omówienie przykładowych wzorców upoważnień

6.       Rejestrowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych

7.       Oświadczenia dotyczące zachowania danych w poufności

8.       Jak i gdzie przechowywać dokumentację związaną z upoważnieniami?

WPROWADZENIE DO ANALIZY RYZYKA

1.       Co to jest ryzyko?

2.       Kto powinien uczestniczyć w procesie analizy ryzyka

3.       Kontekst organizacyjny – określenie czynników zewnętrznych i wewnętrznych

4.       Identyfikacja i ocena aktywów

5.       Identyfikacja i ocena potencjalnych zagrożeń

6.       Identyfikacja i ocena stosowanych zabezpieczeń

7.       Identyfikacja i ocena podatności na zagrożenia

8.       Identyfikacja i ocena skutków wystąpienia zagrożeń

9.       Omówienie przykładowych matryc ryzyka

10.    Plan postępowania z ryzykiem

11.    Analiza ryzyka – podsumowanie

 

 

PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZYJEŻDZA NA KONTROLĘ

  1.      Uprawnienia kontrolne
  2.      Procedura kontroli
  3.      Przygotowanie pracowników i podmiotu do czynności kontrolnych

 

Ekspert:

Szkolenie poprowadzi Pani Anna Zamojcin – właścicielka Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości, wieloletni ekspert ds. ochrony danych osobowych, stosowania przepisów RODO oraz zarządzania systemem ochrony danych. Audytor w obszarze bezpieczeństwa informacji w zakresie spełnienia wymagań europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Współpracuje m.in. z placówkami szkolnictwa wyższego, grupami kapitałowymi, instytucjami zrzeszającymi przedsiębiorców oraz z podmiotami prowadzącymi działalność w obszarach szkoleniowych i realizujących projekty unijne, tworząc wewnętrzne procedury, dokumentację, oraz sporządzając opinie zgodności z RODO. Do jej kompetencji należą także przeprowadzanie audytów zgodności z RODO oraz realizacja szkoleń dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, Administratorów i ich pracowników. Audytor wiodący ISO 9001.

 

Inwestycja:

 

Dla członków Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski – 350 zł brutto/ 1 os.

Dla niezrzeszonych podmiotów – 600 zł brutto/ 1 os.

 

Rejestracja – poniżej link do zgłoszenia udziału w szkoleniu:  

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=E1-0lxhTRUyL9OnkCNRe1wYgQAoJ1HxEus00tYT22lhURDg1TTJUVzlUNDBaWFJCVk1YTkc4NUtPSy4u

 


 

Po rejestracji na wskazany adres e-mail zostanie przesłany link na szkolenie.

 

 Dla uczestników wydarzenia, zostanie wystawione zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.