🙋‍♀️🙋‍♂️Za nami w Izbie Gospodarczej Północnej Wielkopolski spotkanie informacyjne dot. możliwości pozyskania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które poprowadzili Pani Joanna Makuch – specjalistka ds. zarządzania projektami i Pan Maciej Żyliński – zastępca dyrektora Uniwersytetu Oświatowego szkolenia i kursy zawodowe Poznań Piła

❤️Pięknie dziękujemy za prezentację, a dowiedzieliśmy się z niej, że:

✔️KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS) to środki finansowe, którymi dysponują powiatowe urzędy pracy, przeznaczone na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców, którzy potrzebują podniesienia kwalifikacji lub nabycia nowych umiejętności.

✔️O środki mogą się ubiegać pracodawcy, tj. podmioty zatrudniające co najmniej jednego pracownika (zatrudnienie na umowę o pracę).

✔️W ramach KFS dofinansować można kursy oraz egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.

✔️W bieżącym roku środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone są m.in. na wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych: elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy (Grupa 1, Grupa 2, Grupa 3), operatorzy wózków jezdniowych podnośnikowych, operatorzy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy obrabiarek skrawających, spawacze.

✔️Wnioski składane są do Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego ze względu na siedzibę firmy lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej, w odpowiedzi na ogłoszony przez powiatowy urząd pracy nabór wniosków o dofinansowanie.

✔️Szkolenie nie może rozpocząć się przed podpisaniem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy.

ℹ️Zachęcamy do zapoznania się z informacją o wysokości środków, wytycznymi oraz priorytetami wydatkowania KFS na 2023 rok,

❤️Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za przybycie.

 

Życzymy Wam, aby najbliższe szkolenie było dofinansowane. 🙂

Partnerem wydarzenia jest Nadnotecki Instytut UAM w Pile