Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski, Inwest-Park Sp. z o.o., Państwowa Inspekcja Pracy w Pile oraz Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na nieodpłatne szkolenie, konferencję tematyczną, pod nazwą – „BHP i prawo pracy oraz zatrudnianie cudzoziemców w Polsce-  wyzwania na 2017 r. i lata następne”.

Termin: 04 kwietnia 2017 r., godz. 10.00, budynek Inwest-Park przy ul. Dąbrowskiego 8, Piła

AGENDA:

I. Państwowa Inspekcja Pracy:

Kierunki kontrolnych oraz prewencyjnych działań długofalowych

Wielkopolska Strategia Ograniczania Zagrożeń Zawodowych.

Nowe regulacje prawne w zakresie prawa pracy od 2017 r.,

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce.

 

II. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

– Pożyczki JEREMIE dla firm

 

Uprzejmie proszę o wypełnienie zgłoszenia (załącznik) wg wzoru.

Liczba miejsc w szkoleniu ograniczona, liczy się kolejność przyjęcia zgłoszenia.