W załączeniu Stanowisko Głównego Inspektora Pracy w zakresie:

– obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz

– obowiązku terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.