Pierwsze wydarzenie w ramach obchodów jubileuszu 25-lecia Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski za nami. Spotkanie Noworoczne, które dobyło się 20 stycznia 2017 r. w budynku Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Pile było wspaniałą okazją do spotkania i integracji przedstawicieli biznesu, parlamentu, samorządu lokalnego i nauki. Organizatorem spotkania była Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski przy udziale Powiat Pilski – Starostwo Powiatowe w Pile