1 lipca 2021 roku właściciele lub zarządcy budynków, w tym znaczna część przedsiębiorców, zobowiązani są do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. Za niezłożenie deklaracji w terminie, będzie grozić kara grzywny. Przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne mają czas na złożenie deklaracji  do 30 czerwca 2022 roku, w przypadku istniejących już źródeł ciepła oraz w przypadku nowo instalowanych źródeł – 14 dni od uruchomienia. 

W związku z powyższym zapraszamy Członków naszej Izby na bezpłatne spotkanie informacyjne, podczas którego zostaniecie Państwo poinformowani o kolejnych obowiązkach środowiskowych m.in.

– kogo obowiązuje a kto jest zwolniony z prowadzenia ewidencji,

– krok po kroku – uzupełnienie wniosku,

– wszystkie  obowiązki przedsiębiorcy  wynikające  z CEEB.

Spotkanie odbędzie się 15 grudnia o godz. 10:00 w auli Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile przy ul.  Kołobrzeskiej 15 i poprowadzi je Pani Maria Paplińska pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Piły.

Rejestracja na spotkanie w linku poniżej:

https://forms.office.com/r/tGbYguffYR

Pliki do pobrania