Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski wspólnie z partnerami –  Powiatem Pilskim  i Powiatowym Urzędem Pracy w Pile serdecznie zapraszają członków Izby na spotkanie informacyjne dot. możliwości sfinansowania kształcenia ustawicznego pracodawcy jak i pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2019.

Spotkanie odbędzie się w dniu 11 lutego br. o godz. 10:00 w budynku Inwest Parku przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile w  sali beżowej.

Ze strony Starostwa Powiatowego w Pile będziemy mieli przyjemność gościć Pana Eligiusza Komarowskiego Starostę Pilskiego. Powiatowy Urząd w Pracy w Pile reprezentować będzie Pani Ewa Dorna dyrektor i Pani Kinga Komasa kierownik działu usług rynku pracy.

Uprzejmie proszę o uzupełnienie karty zgłoszenia i przesłania jej na adres biuro@izba.pila.pl lub faksem: 67 212 30 59, do piątku 08 lutego br. do godz. 15:30.