Sponsorem Strategicznym XV Finału Konkursu im. Stanisława Staszica jest Bank Pekao S.A.