Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego reprezentowany przez Pana Macieja Sytka, Członka Zarządu, zaprosił przedstawicieli wielkopolskich organizacji reprezentujących przedsiębiorców na spotkanie przeprowadzone 15 grudnia 2017 roku, które poświęcone zostało propozycji powołania Rady ds. Przedsiębiorczości, jako nowego ciała doradczego przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego. Rada ma na celu wspieranie rozwoju konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki regionu oraz współpracę z regionalnymi i lokalnymi Instytucjami Otoczenia Biznesu.

Podczas spotkania Izbę Gospodarczą Północnej Wielkopolski reprezentował jej Prezes Pan Grzegorz Marciniak. uwagą zapozna się w przyszłości ze szczegółami pomysłu spisanego po przeprowadzonej dyskusji. Należy podkreślić, iż wszystkie środowiska samorządowe, naukowe, gospodarcze i pracodawców opowiadają się za wypracowaniem ram współpracy oraz kanałów przekazywania informacji.

W dalszej kolejności odbyła się Gala „Marka Wielkopolski”, podczas której nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i- Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”. W wydarzeniu uczestniczyli Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Leszek Wojtasiak, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.