Informujemy, iż z dniem 12.10.2015 r. zarejestrowana została w Krajowym rejestrze Sądowym działająca przy Izbie Gospodarczej Północnej Wielkopolski Organizacja pracodawców o nazwie Związek Pracodawców Północnej Wielkopolski.
Podstawowym celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych pracodawców wobec związków zawodowych pracowników oraz organów władzy publicznej. Związek będzie zrzeszony w ogólnokrajowej organizacji pracodawców, tak by reprezentacja jego członków była jak najbardziej skuteczna.
Dla członków Izby Gospodarczej członkostwo w Związku jest bezpłatne.