Współpraca merytorycznego członków Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski z Państową Inspekcją Pracy o. Piła:

Ustalenia i współpraca polega na tym, że:

  1. Zrzeszeni przedsiębiorcy, będą przesyłać do biura IGPW pytania dot. zagadnień związanych z prawem pracy i bhp. biuro@izba.pila.pl
  2. Biuro IGPW będzie na bieżąco zbierać pytania do 23 kwietnia do godz. 10:00 i zbiorczo przesyłać do inspektorów PIP;
  3. PIP o. Piła postara się jak najszybciej odpowiedzieć na Państwa pytania;
  4. Co do tzw. zagadnień "w trybie -cito-" informujemy, że można je uzyskać dzwoniąc na infolinię porad: http://www.bip.pip.gov.pl/pl/bip/porady_wszystkie
  5. Bardzo prosimy o  zachowanie wszelkich procedur RODO (proszę nie przesyłać do nas żadnych wrażliwych danych)
  6. Przy przekazywaniu pytań nie będziemy  używać nazw firm, które zwróciły się z pytaniami,

Jesteśmy w stałej współpracy z Państwową Inspekcją Pracy w Pile  więc na bieżąco czekamy na Państwa pytania.

TrzymajMY sie Razem

WspierajMY Lokalnych Przedsiębiorców