Współpraca merytorycznego członków Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski z z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Pile

 

Ustalenia i współpraca polega na tym, że:

  1. Zrzeszeni przedsiębiorcy, będą przesyłać do biura IGPW pytania dot. Tarczy Antykryzysowej – wsparcie z ZUS: biuro@izba.pila.pl
  2. Biuro IGPW będzie na bieżąco zbierać pytania do 23 kwietnia do godz. 10:00 i zbiorczo przesyłać do Oddziału ZUS w Pile;
  3. Oddział ZUS w Pile postara się jak najszybciej odpowiedzieć na Państwa pytania;
  4. Informacje w sprawie  wsparcia dla przedsiębiorców można również   uzyskać pod   nr telefonu 22 290 87 02, 22 290 87 03;
  5. Bardzo prosimy o  zachowanie wszelkich procedur RODO (proszę nie przesyłać do nas żadnych wrażliwych danych);
  6. Przy przekazywaniu pytań nie będziemy  używać nazw firm, które zwróciły się z pytaniami.

Jesteśmy w stałej współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Pile  więc na bieżąco czekamy na Państwa pytania.

 

TrzymajMY się Razem !